Esther Genicot

© Esther Genicot

MANIFEST

Wij, filmmaaksters uit franstalig België, verenigen ons en vormen een uitsluitend vrouwelijk en inclusief netwerk, dat streeft naar ondersteuning en uitstraling: Elles Font Des Films (ZIJ maken films).

Wij strijden voor het einde van het seksisme in films en in alle stadia van de filmindustrie: het schrijven, de ontwikkeling, productie, verspreiding en vertoning.

Film als representatief medium verspreidt seksistische normen en codes rond gender, relaties en seksualiteit volgens de traditie van het heteropatriarchaat. Als reactie op deze ongelijkheden en het geweld dat structureel aanwezig is in ons beroep en in films, engageren we ons in de urgente en collectieve missie om ander soort werk te creëren dat ontsnapt aan deze tirannie.

We werken dus aan een filmcultuur, als proces en creatie-object, die een stem geeft aan en een pad opent voor vrouwen en makers uit minderheidsculturen. We werken aan een emancipatieve filmcultuur, tegen het onzichtbaar en ondergeschikt maken van auteurs en hun werken, tegen uniformisering en reïficatie. Het is tijd om nieuwe verbeeldingskracht en verhalen in te zetten, om andere manieren te tonen van zijn, van hebben, van maken, en om middelen vrij te maken om filmmaaksters te ondersteunen en te produceren. Het is onze tijd.

Dat is waarom we ijveren voor :

 • 1• Het einde van alle vormen van gendergerelateerd geweld
 • 2• De vrijheid om te creëren
 • 3• Een evenwaardige toegang tot beroepen in de film- en audiovisuele sector
 • 4• Een artistieke opleiding die werken integreert van vrouwelijke filmmakers en makers met een minderhedenachtergrond, en hun invloed toont op de geschiedenis van de film en de audiovisuele cultuur.
 • 5• Gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit tijdens het hele artistieke onderwijstraject
  – in de samenstelling van jury’s voor toelatingsexamens en scenarioselectie, en bij het toekennen van projecten
  – in de samenstelling van het onderwijzend personeel
  – in interne en externe jury’s voor afstudeerprojecten
 • 6• Rechtvaardige verdeling bij het verkrijgen van overheidssubsidies
 • 7• Gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit in adviesorganen, jury’s en
  overheidscommissies
 • 8• Een gelijke verloning in alle domeinen en beroepen van de filmindustrie
 • 9• Zichtbaarheid en herkenning van vrouwelijke filmmakers en filmmakers uit minderheidsculturen
 • 10• Een gelijkwaardige verspreiding en promotie van werken op nationaal en internationaal niveau; in de media, in festivals, in bioscopen en op distributieplatformen.

CONTACT

ellesfontdesfilms@gmail.com

facebook  instagram

BE58 5230 8113 1279